Alt sanat mekanı sunar


AHMET ÖĞÜT
Tam Gün Devam

 • Diğerleri Saldırırken, 2016 Sanatçının izniyle. Alt Sanat Mekanı (İstanbul) ile birlikte ortak üretilmiştir.

 • Bakunin’in Barikatı, 2014/2016 Sanatçı ve Aslı ve Ali Kerem Bilge’nin izniyle

 • Bakunin’in Barikatı, 2014/2016 Sanatçı ve Aslı ve Ali Kerem Bilge’nin izniyle

 • Her Türlü Zevk Mekânı, Shapingba Bölgesi, Chongqing, 2014 Sanatçı ve Ayşegül-Ömer Özyürek Koleksiyonu’nun izniyle

 • Hafif Zırhlı, 2006/2013 Sanatçının izniyle

 • Diğerleri Saldırırken, 2016 Sanatçının izniyle. Alt Sanat Mekanı (İstanbul) ile birlikte ortak üretilmiştir.

 • Diğerleri Saldırırken, 2016 Sanatçının izniyle. Alt Sanat Mekanı (İstanbul) ile birlikte ortak üretilmiştir.

 • Diğerleri Saldırırken, 2016 Sanatçının izniyle. Alt Sanat Mekanı (İstanbul) ile birlikte ortak üretilmiştir.

 • Ahmet Öğüt’ün Diğerleri Saldırırken, 2016),adlı işi için araştırma görseli Alt sanat mekanı (İstanbul) tarafından komisyon edilmiştir.

Alt sanat mekanı (İstanbul) tarafından komisyon edilmiştir.

 

Açılış: Çarşamba, 13 Temmuz 2016, 19:00-21:00
Sergi tarihleri: 13 Temmuz—9 Ekim 2016
Ziyaret saatleri: Salı—Cumartesi, 13:00-21:00; Pazar, 11:00-19:00

Alt sanat mekanı Ahmet Öğüt’ün çoğunlukla yeni komisyon edilmiş işlerinden (heykel, yerleştirme ve video) oluşan Tam Gün Devam adlı sergisi, bir bütün olarak zaman adaletsizlik ve direnişi konu ediniyor.

Ahmet Öğüt’ün Diğerleri Saldırırken, 2016, adlı yerleştirmesi bronz heykellerden oluşur. Hem soyut hem somut denebilecek nitelikteki heykellerin çıkış noktası, Güney Afrika-Cape Town’dan Alabama-Birmingham’daki sivil haklar hareketlerine, tarihi protestolar sırasında polis köpekleri tarafından saldırıya uğrayan insanların arşiv fotoğraflarıdır. Heykellerin, anıtları veya aristokratik büstleri çağrıştıran bir materyalden—bronzdan—yapılmış olması, figürlerin mücadelesinin sürekliliğini vurgular. Eylül ayı başında, bu işlerin yerine, 11. Gwangju Bienali (Güney Kore) ve The Marmara Pera Oteli, Türkiye, ile aynı anda gösterilecek çift kanallı bir animasyon, Müşterek (2016), gelecektir.  Bu iş, hem Güney Kore hem de Türkiye’de protestolar sırasında hayatlarını kaybeden insanlara odaklanır.

Başka bir yeni iş, Altı Aylık (2016), kapanmış veya kabuk değiştirmiş sanat mekanlarının tabelalarını bir araya getirir: müzeler, galeriler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen kurumlar ya da sanatçı mekânları, İstanbul’un kültürel yaşantısında belirip kaybolanların altını, ekonomik, sosyal ve politik boyutlarıyla çizer. Alt’ın yeni açılmış bir sanat mekânı olarak kapanan mekânlarla paylaştığı geleceğe dair belirsizlikler göz önüne alındığında, Öğüt’ün işi ayrı bir somutluk kazanır.

Sergi kapsamında, mevcut bir iş, Bakunin’in Barikatı (2014/2016), Bilge Ailesi’nin Türkiye’den modern ve güncel yağlı boya resim koleksiyonunu içerecek şekilde yeniden kurgulanmıştır. İş, Mihail Bakunin’in 1848’de Prusyalı kuvvetlere karşı Dresden’deki sosyalist başkaldırının ön saflarına sanat eserleri yerleştirme önerisinden esinlenerek, yerel bağlamda nefsi müdafaa ve sivil direnişe dikkat çeker. Öğüt’ün Light Armoured /Hafif Zırhlı, 2006-2013, işi ise The Marmara Pera Oteli’nin, tepesindeki YAMA ekranında oynayan bir videoyla beraber, ölçekli bir modelinden oluşur. Bu kısa animasyonda, küçük taşların fırlatılmakta olduğu zırhlı bir araç görülür. Başka bir heykel, Pleasure Places of All Kinds; Shapingba district, Chongqing /Her Türlü Sayfiye Yeri, Shapingba bölgesi, Chongqing,2014, Çin’de iyi bilinen bir “çivi ev”in ölçekli bir maketidir. Bu evde, kamusal ve kişisel alanlar iç içe geçerek, devlet uygulamaları ya da kurumsal yaptırımlara karşı gündelik bireysel direniş biçimleri vücut bulur.

Ahmet Öğüt, 1981, Diyarbakır, Türkiye. Kişisel sergilerinden bazıları: Van Abbemuseum, Eindhoven, 2015; Chisenhale Gallery, Londra, 2015; Delfina Foundation, Londra, 2012; SALT Beyoğlu, İstanbul, 2011; Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam, 2010; ve Kunsthalle Basel, 2008. Grup sergilerinden bazıları: 11. Gwangju Bienali, 2016; Manifesta 11, Zürih, 2016; Kiev Bienali, 2015; 13. Lyon Bienali, 2015; 19. Sidney Bienali, 2014; Performa 13 ve 09, New York, 2013 ve 2009; 12. ve 9. İstanbul Bienalleri, 2011 ve 2005; 5. Berlin Bienali, 2008; 53. Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu (Banu Cennetoğlu ile), 2009. Öğüt, 2013’te Fondazione Pistoletto ve Fondazione Zegna tarafından, The Silent University’yi /Sessiz Üniversite, kurduğu için Visible Award’a layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, 2007-2008 yıllarında Rijksakademie van beeldende kunsten’de (Amsterdam) misafir sanatçı programına katıldı. Berlin ve Amsterdam’da yaşıyor


MARWA ARSANIOS
Notlar, Metinler, Açıklamalar ya da Yürürken Nasıl Okunur

 • Olga’nın Notları, Kütüphane, 2013 mor charpentier’nin (Paris) izniyle

 • Hiç Ayı Öldürdün mü ya da Jamila Olmak, 2013-2014 mor charpentier’nin (Paris) izniyle

 • Hiç Ayı Öldürdün mü ya da Jamila Olmak, 2013-2014 mor charpentier’nin (Paris) izniyle

 • Olga’nın Notları, Kütüphane, 2013 mor charpentier’nin (Paris) izniyle

 • Olga’nın Notları, Kütüphane, 2013 mor charpentier’nin (Paris) izniyle

 • Olga’nın Notları, Kütüphane, 2013 mor charpentier’nin (Paris) izniyle

 • Marwa Arsanios, Have you ever killed a bear – or Becoming Jamila – 2012-2013, Mor Charpentier Gallery, Paris; Alt art space, Istanbul

Marwa Arsanios, Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila [Hiç Bir Ayı Öldürdün mü ya da Jamila Olmak], 2013-2014 Galerie Mor Charpentier, Paris; Alt art space, Istanbul

Açılış: Çarşamba, 13 Temmuz 2016, 19:00—21:00
Sergi tarihleri: 13 Temmuz—9 Ekim 2016
Ziyaret saatleri: Salı—Cumartesi, 13:00-21:00, Pazar 11:00-19:00

Alt sanat mekanı, Marwa Arsanios’un tek kanallı videosu Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila’yı [Hiç Bir Ayı Öldürdün mü ya da Jamila Olmak, 2013-2014] ve interaktif yerleştirmesi Olga’s Notes, The Library’den [Olga’nın Notları, Kütüphane, 2013] sunar. Söz veya silahlı mücadele aracılığıyla yapılan direniş dinamiklerini araştıran bu iki iş, sanatçının 1950-1960’lardan Al Hilal dergisi ekseninde yürüttüğü uzun soluklu projesinin birer parçasıdır.

Arap dünyasında tarih yazan kadınlar ve tarihin yazdığı kadınlar konularıyla ilgilenen Arsanios’un Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila adlı videosu ve Olga’s Notes, The Library adlı yerleştirmesi sanatçının 2011’den beri yürüttüğü ve 1960’lar Mısır’ından solcu bir dergi olan Al Hilal’e odaklanan, Al Hilal Projesi’nin devamıdır. Olga’s Notes, the Library dergide “Neleri okumalısın” bölümünde önerilen kitapları, Arapça konuşan halkların tarihinde ender bir ütopyacı tahayyülün ideolojik kökenlerini vurgulamak üzere barındırır. Öte yandan, Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila, Al Hilal gibi dergilerin yayımı sayesinde ikonikleşen Cezayirli özgürlük savaşçısı Jamila Bouhired’i konu alır. Videoda oyuncuları Jamila rolünü üstlenmenin yanı sıra, Fransız sömürgeci güçlere karşı silahlı direnişe katılmış bu figürü oynamanın ne anlama geldiğini irdelemeye davet eder. Arsanios, ataerkillik, boyun eğdirme ve kutsallaşma (alt)yapılarına göndermede bulunarak, bu kadınlar arasında zaman-ötesi bir diyalog kurar.

Marwa Arsanios’ın Dans Etmeyi Öğrenmek adlısunum-performansı, bir dansçıyla beraber Eylül ayının üçüncü haftası Alt sanat mekanında gerçekleşecek.

Marwa Arsanios, 1978, Washington, DC. Kişisel sergilerinden bazıları: Witte de With, Rotterdam, 2016; Kunsthalle Lissabon, Lizbon, 2015; Art in General, New York, 2015. Grup sergilerinden bazıları: 5. Selanik Bienali, 2015; Jerusalem Show VI, Kudüs, 2012; 12. İstanbul Bienali, 2011; Home Works 5 ve 6, Beyrut, 2010 ve 2013. Arsanios, 2012’de Kiev’deki Pinchuk Art Center tarafından Future Generation Art Prize’a layık görüldü ve 2009’da Arab Image Foundation’dan bir araştırma hibesi aldı. Wimbledon College of Art, University of Arts, London’dan bir yüksek lisans derecesi olan sanatçı, Maastricht’teki Jan van Eyck Akademie’de 2011-2012 yıllarında araştırmacılık yaptı. Arsanios, 2007’de 98 Weeks Araştırma Projesi’nin eş-kuruculuğunu üstlendiği şehir Beyrut’ta yaşıyor.

 

Daha fazla bilgi için: Mari Spirito, mari@altbomonti.org, +90 541 468 0214; Larissa Araz, larissa.araz@bomontiada.com, +90 532 724 2433


ALLORA & CALZADILLA

 • Büyük Sessizlik, 2014 Galerie Chantal Crousel (Paris), Lisson Gallery (Londra), Gladstone Gallery (New York) ve kurimanzutto’nun (Meksiko) izniyle

 • Apotomē, 2013 Galerie Chantal Crousel (Paris), Lisson Gallery (Londra), Gladstone Gallery (New York) ve kurimanzutto’nun (Meksiko) izniyle

 • Apotomē, 2013 Galerie Chantal Crousel (Paris), Lisson Gallery (Londra), Gladstone Gallery (New York) ve kurimanzutto’nun (Meksiko) izniyle

 • Büyük Sessizlik, 2014 Galerie Chantal Crousel (Paris), Lisson Gallery (Londra), Gladstone Gallery (New York) ve kurimanzutto’nun (Meksiko) izniyle

 • Büyük Sessizlik, 2014 Galerie Chantal Crousel (Paris), Lisson Gallery (Londra), Gladstone Gallery (New York) ve kurimanzutto’nun (Meksiko) izniyle

 • Büyük Sessizlik, 2014 Galerie Chantal Crousel (Paris), Lisson Gallery (Londra), Gladstone Gallery (New York) ve kurimanzutto’nun (Meksiko) izniyle

 • Image courtesy: Chantal Crousel Gallery Paris; Lisson Gallery, London; Gladstone Gallery, New York; kurimanzuto Gallery, Mexico City

Büyük Sessizlik [The Great Silence, 2014]
Apotomē, 2013

Açılış: Çarşamba, 13 Temmuz 2016, 19:00-21:00
Sergi tarihleri: 13 Temmuz—9 Ekim 2016
Ziyaret saatleri: Salı—Cumartesi, 13:00-21:00; Pazar, 11:00-19:00


Büyük Sessizlik [The Great Silence] ve Apotomē adlı video yerleştirmeleri insan algısı dışında kalan duyum dünyası ve anlam verme mekanizmalarımızın köklerine odaklanır. Allora & Calzadilla, “(var) olan” ve “(var) olmayan” arasındaki sınırı sorgulayarak, bu eşiği inşa edenlerin bunu nasıl görünür kıldığını irdeler. Üç kanallı video yerleştirmesi Büyük Sessizlik, evrenin en uzak köşelerine radyo dalgaları gönderip alan ve barındırdığı SETI veritabanı aracılığıyla, kozmik gürültünün içinde uzaylı uygarlıkların olası mesajlarını yakalayabilecek, dünyanın en büyük radyo teleskobunu konu edinir. Esperanza (Umut)-Porto Riko’da yer alan bu teleskop, aynı zamanda Amazona vittata adlı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan papağanların son örneklerine yuvadır. Allora & Calzadilla, iletişim olasılıklarının yanı sıra, canlı, cansız, insan, hayvan, teknolojik ve kozmik aktörler arasındaki küçümsenemez boşlukları ele alan altyazılı masalımsı bir senaryo üzerine bilim kurgu yazarı Ted Chiang ile birlikte çalıştı.
Tek kanallı video yerleştirmesi Apotomē adını, müzikte iki ses arasındaki perde farkını tanımlamak için kullanılan—orijinal Pitagoryen tanımına göre bire bir çevirisi "kesilen şey" olan—eski Yunanca bir sözcükten alır. Videoda, dünyada kaydedilen en düşük desibelli sese sahip olan şarkıcı Tim Storms, Napolyon Savaşları’ndan ganimet olarak Paris'e getirilen iki fil için 1798 yılında verilen bir konserin sesaltı (subsonic) versiyonunu seslendirir. Bu tarihi müzik deneyi, müziğin hayvanlarla bir iletişim aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını test etmek için bir dizi Aydınlanma ve Devrim idealleri ışığında, konservatuar müzisyenleri tarafından düzenlenmişti. Tim Storms, Paris-Ulusal Doğa Tarihi Müzesi deposundaki doldurulmuş hayvan örneklerinin arasında volta atarak, aynı fillerin kalıntılarına varıncaya kadar şarkı söyler. Sesi sadece fil gibi büyük hayvanların duyabileceği kadar düşük bir oktava inen Storms, böylece türler arası iletişim adına tarihi bir denemeyi yeniden yorumlar ve duyulabilir ve hissedilebilir arasındaki insani eşiği sorgular.
Eylül ayının üçüncü haftasında, Allora & Calzadilla Alt sanat mekanında sergileri üzerine bir konuşma yapacak.


Jennifer Allora ve Guillermo Calzadilla 1995'ten beri birlikte kavramsal yanı kuvvetli bir külliyat üzerine çalışıyor. Araştırma temelli yaklaşımları aracılığıyla işleri, prehistorya, materyal kültür ve siyasetin kesişim noktalarını performans, heykel, ses, video ve fotoğraf gibi birçok mecra üzerinden irdeler. İşleri pek çok kamu kuruluşu bünyesinde ve özel koleksiyonda mevcut ve sergilenmiştir. Yakın tarihte Art Gallery of Alberta, Kanada'da (2016); Dia Art Foundation’da, Guayanilla–Peñuelas, Porto Riko (2015); Philadelphia Museum of Art ve Fabric Workshop and Museum’da (2014); Fondazione Trussardi’de, Milan (2013); Indianapolis Museum of Art’ta (2012); 54. Venedik Bienali'ndeki ABD Pavyonu’nda (2011); Museum of Modern Art’ta, New York (2010); Ulusal Sanat, Mimari ve Tasarım Müzesi’nde, Oslo (2009); Haus der Kunst’ta, Münih’te (2008); Stedelijk Museum Amsterdam’da (2008); Serpentine Gallery’de, Londra (2007); Kunsthalle Zürich’te (2007); ve Renaissance Society’de, Chaicago’da (2007) solo sergileri düzenlenmiştir. Grup sergileri arasında, 51. ve 56. Venedik Bienalleri (2005, 2015); Documenta 13, Kassel (2012); 5., 7. ve 10. Gwangju Bienalleri (2004, 2008, 2014); ve 24. ve 29. Sao Paulo Bienalleri (1998, 2010) ve Aichi Triennial, Japonya (2016) sayılabilir. Guayanilla–Peñuelas’da bulunan Dia Art Foundation'da Puerta Rican Light (Cueva Vientos) adlı projeleri 2017 Eylül’e kadar sürmektedir.

Allora, 1999’da Whitney Independent Study Programı’na katıldı. University of Richmond’dan mezun olan Allora’nın, Massachusetts Institute of Technology’den bir yüksek lisans derecesi bulunuyor. Calzadilla’nın Escuela des Artes Plásticas, San Juan’dan bir lisans derecesi ve Bard College, Annandale-on-Hudson’dan bir yüksek lisans derecesi bulunuyor. Calzadilla, aynı zamanda Skowhegan School of Painting and Sculpture’da eğitim gördü. Allora & Calzadilla San Juan, Porto Riko’da yaşıyor ve faaliyetlerini sürdürüyor.